Paste your Google Webmaster Tools verification code here google-site-verification:
arbetsgangkjellXXYYKK

Arbetsgång

Funderar du på om vi rätt byrå för dig? Vi hoppas att du ska tycka det.
Vår målsättning är  ett givande samarbete, nöjda kunder och utveckling genom snygg grafisk design.

Så här ser vårt samarbete ut i stora drag när vi väl har etablerat en kontakt.

Fastställer behovet av tjänster och riktlinjer för hur det grafiskt ska läggas upp (målgrupp, företags image mm), kontrakt skrivs  
Därefter skissar vi upp ett förslag som ska godkännas av er som kund 
Eventuella ändringar görs som sedan skickas till er för nytt godkännande 
Allt material som ni har som kund och som ska användas till uppdraget ska nu komma in till oss innan vi kan påbörja vårt slutgiltiga arbete 
Nu sätter arbetet igång med att göra den färdiga designen för uppdraget 
När detta är klart, har ni chans att på nytt kommentera och se över materialet för eventuella finjusteringar 
När arbetet sedan är slutfört, stämmer vi av och ni får allt material som tillhör er.


WEBBDESIGN, MARKNADSFÖRING, BILDHANTERING